Haderup Skole og Børnehus

Haderup Børnehus 

Børnehuset er en aldersintegreret daginstitution i Haderup, Herning kommune. Børnehuset er beliggende i et naturrigt område, med gode muligheder for forskellige udflugter.

VI har fælles ledelse med Haderup Skole.

Ligeledes har vi fælles bestyrelse.

Vi vægter udelivet højt, og i sommeren 2012 begyndte vi at etablere en spiselig legeplads. I vores uderum har vi et bålhus og en stor inspirerende legeplads, som er en udfordring for børnenes motorik. legepladsen grænser op til skov og engområder og Haderis Å ligger i gå-afstand.

Børnehaven er delt op i tre stuer. Alfestuen og Dragestuen og Troldegruppen som er en udegruppe. Fritidshjemmet har lokaler på skolen.

Børnehuset er normeret til 120 børn ialt. I øjeblikket er der 42 børn i børnehaven og 76 børn i fritidshjemmet.

Børnene kan starte når de er fyldt 2 år og 9 mdr. og kan være i Børnehuset til og med 4. klasse.

Læs mere på Børnehusets hjemmeside her

Haderup Skole

Af tidligere viceinspektører Ingrid Hauch og Ole Skriver.

I midten af 1950-erne besluttede det daværende sogneråd for Haderup – Fårbæk – Feldborg at erstatte de fire mindre skoler i området: Haderup (Kortegård), Haderup forskole (Anna Noes), Fårbæk (Hald) og Neder Feldborg (Teglborg) med en centralskole, baseret på 7 årgangsdelte klasser. Arkitekt var Hempel, Lemvig, der i øvrigt har præget Nordvestjyllands skolebyggeri, således også – og samtidigt - Feldborg Centralskole.

Sognegården og skolen stod færdige i 1958, og ved en festlig indvielse d. 1. maj blev de nye lokaler taget i brug. Der var 5 almindelige klasselokaler + skolekøkken, skolebibliotek, sløjdsal, gymnastiksal og desuden et lille lærerværelse med glaspartier ud mod legepladsen, så der kunne holdes øje med aktiviteterne. Bag skolen blev der indrettet en stor sportsplads.

Læs mere på skolens hjemmeside her