Haderup Vandværk a.m.b.a.

Drik roligt vandet fra Haderup Vandværk

Vi har testet vores vand for rester af sprøjtegiften desphenyl-chloridazon. Resultatet er, at der ikke er fundet rester af stoffet.

Det vil sige, at du trygt kan drikke vores vand.

Du har måske i medierne læst eller hørt om, at der er fundet rester af dette sprøjtemiddel i store dele af landet.

Desphenyl-chloridazon er rester af et sprøjtemiddel, der blev forbudt for 20 år siden. Inden da blev det blev brugt i forbindelse med dyrkning roer, rødbeder og løg. Sprøjtemidlet er i dag forbudt, men kan stadigvæk sive ned til grundvandet, så derfor skal alle vandværker teste for stoffet fremover.

 

Om vandværket

Haderup Vandværk forsyner ca. 385 forbrugere med rent drikkevand. 

Vandværket udpumper ca. 48.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr. år.

 

Vandmålere

 Hvert år d. 30-11 aflæses alle vandmålere til årsafregning af forbrug.

 

Hårdhed 

Vandets hårdhed i Haderup er 9,9 °dH. Dette betegnes som middelhårdt vand (intervallet: 8-12 °dH).

Vandets hårdhedsgrad (°dH) dækker over vandets indhold af kalk og magnesium.

Hårdheden betyder noget for sæbeforbruget ved vask, da hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand.

 

Grønt vand i hanen

Hvis det varme vand i vandhanen bliver grønt, er varmespiralen i varmtvandsbeholderen utæt, så er det vand fra fjernvarmenettet der kommer ud af hanen.

Kontakt en vvs installatør for at få varmtvandsbeholderen udskiftet.

Så snart varmeinstallationen er udskiftet, vil sporstoffet ikke være i kontakt med vandet i hanen, og vandet vil igen blive klart.

 

Bestyrelse

Formand: Rasmus Hansen
Tlf.:  21 46 48 60
Mail: aabakkevej2@gmail.com

 

Næstformand: Brian Sandgaard
Tlf.: 25 35 78 13
Mail: sandgaard@fiberpost.dk

 

Kasserer: Jørgen Handberg
Tlf.: 60 17 25 42 
Mail: gammelnok@fiberpost.dk

 

Sekretær: Henrik Kirkeby
Tlf.: 61 66 73 31
Mail: hkirkeby@gmail.com

 

Medlem: Kim Stadsbjerg
Tlf.: 30 97 91 15
Mail: mabogkim@gmail.com

 

Vandværkspasser

Jørgen Handberg
Tlf.: 60 17 25 42 
Mail: gammelnok@fiberpost.dk