Borgerforeningen

Formand: Lene Sand Kristensen
Tlf.: 40187019
Mail: Lenesandkristensen@hotmail.com

Foreningens formål er at varetage borgernes interesser, herunder styrke samværet og påtage sig opgaver, som skønnes at have almen interesse. Bestyrelsen kan yde økonomisk støtte til opfyldelse af formålet, herunder til lokal aktivitet eller anlæg.

Borgerforeningen står hvert år (selv eller i samarbejde med andre foreninger) for forskellige arrangementer i byen såsom Fastelavn, Skt. Hans, kulturelt foredrag/musik arrangement, juletræstænding, julekoncert, børneteater og evt. andre ting.

Borgerforeningen har gennem de sidste år blandt andet støttet følgende projekter økonomisk:

  • Fornyelse og udvidelse af shelterpladsen ved Haderis Å (2022)
  • Julebelysning gennem Haderup by (hovedgaden)
  • Etablering af multibanen ved Skole og Hal
  • Ny legeplads i Anlægget
  • Etablering af lys og bedre adgangsforhold i Anlægget (2016)
  • Ny hoppepude i Anlægget (2016)