Borgerforeningen

Formand: Lone Handberg
Tlf.: 3035 5678
Mail: lhkg@fiberpost.dk

Foreningens formål er at varetage borgernes interesser, herunder styrke samværet og påtage sig opgaver, som skønnes at have almen interesse. Bestyrelsen kan yde økonomisk støtte til opfyldelse af formålet, herunder til lokal aktivitet eller anlæg.

Borgerforeningen står hvert år (selv eller i samarbejde med andre foreninger) for forskellige arrangementer i byen såsom Fastelavn, Skt. Hans, kulturelt foredrag/musik arrangement, juletræstænding, julekoncert, børneteater og evt. andre ting.

Borgerforeningen har gennem de sidste år blandt andet støttet følgende projekter økonomisk:

  • Julebelysning gennem Haderup by (hovedgaden)
  • Etablering af multibanen ved Skole og Hal
  • Ny legeplads i Anlægget
  • Etablering af lys og bedre adgangsforhold i Anlægget (2016)
  • Ny hoppepude i Anlægget (2016)

Borgerforeningen har desuden taget initiativ til at få etableret infoskærme i byen via midler fra Landsbykontaktudvalget.

Borgerforeningen har pt. nedsat to forskellige underudvalg, som arbejder med helt specifikke emner:

Byfestudvalget

Arrangerer årets byfest og stort traktortræk, som er blandt en af danmarks bedste stævner.

Lokalrådet

Tager sig af de mere politiske områder af borgerforeningens arbejde som bl.a. høringssvar, større projekter inden for bygge og anlæg, grønne områder, turisme mm.