Feldborg-Haderup Pensionistforening

Formand :                      Bent T. Mortensen - mobil tlf. 22 98 80 57

Kasserer :                      Svend Jensen

Næstformand :               Elna Obitsø

Sekretær :                     Betty H. Nielsen

Menige medlemmer :      Anna Marie Larsen

                                     Edel Bertelsen

                                     Ina Gammelgaard.