Vandets vej

Vandets vej

Vandet bliver pumpet op af 2 råvandspumper som sidder i 35 - 43 meters dybde.

Vandet bliver pumpet gennem to filtre hvor det bliver iltet og renset.

Det første filter er fyldt med et materiale som fjerner jern i vandet.

Det andet filter fjerner ammonium i vandet.

Herefter bliver vandet ledt ned i rentvandstanken, hvor det opbevares indtil det bliver pumpet ud til forbrugerne.

 

For at holde filtrene rene, bliver de med faste intervaller returskyllet.

Det foregår ved at man først puster luft i filtrene, så det aflejrede materiale bliver løsnet

Derefter skylles materialet ud i en bundfældningstank med vand.

Skyllevandet står i bundfældningsanken et par døgn, hvorefter det bliver pumpet gennem et filter og ud i regnvandskloakken

 

Vandværket er fuldautomatisk, og alle funktioner og processer overvåges kontinuerligt af en styring, som opsamler signaler fra sensorer og følere placeret på komponenter og i processen.

I tilfælde af fejl bliver der sendt en sms til vagten, som så kører ned på vandværket og udbedrer fejlen.

 

Lidt statistik

En person bruger i gennemsnit ca. 106 l. vand pr. døgn - eller ca. 48,8 m³ vand pr. år.

Vandet bruges på følgende måde:

  • Bad og personlig hygiejne. 36%
  • Toiletskyl. 27%
  • Tøjvask. 13%
  • Opvask, rengøring. 10%
  • Mad og drikke. 7%
  • Øvrigt. 7%