Bliv medlem af Haderup og Omegns Borgerforening

Støt os med et medlemsskab - for sammen er vi stærkest!

Haderup og Omegns Borgerforening har til formål at varetage borgernes interesser vedrørende miljø samt styrke samværet og påtage sig opgaver, som skønnes at have almen interesse.

Dette gør Borgerforeningen ved egen hjælp eller gennem forskellige nedsatte udvalg under Borgerforeningen bl.a. Lokalrådet og Byfestudvalget eller i samarbejde med nogle af de øvrige foreninger i byen.

Det er vigtigt for Borgerforeningens virke og mulighed for at lave forskellige tiltag i lokalområdet, at have en god opbakning blandt lokalbefolkningen. Dette kan du gøre ved at tegne et medlemsskab samt ved at støtte op om vores forskellige arrangementer i byen.

Kontingent Haderup og Omegns Borgerforening for perioden april 2019 til april 2020:

  • Husstand: 200,- kr.
  • Enkelt person/pensionist par: 100,- kr.
  • Pensionist enlig: 50,- kr.

I løbet af marts/start april måned vil du modtaget et girokort i din postkasse, hvor du kan indbetale kontingent. Skulle du mod forventning ikke modtage et girokort eller af anden årsag ikke kan betale ad denne vej, så kan du indbetale dit kontingent på Borgerforeningens konto: Reg. nr. 5959, kontonr. 8052 997
Husk at oplyse både dit navn og adresse i bemærkningsfeltet.

Eller du kan indbetale kontingent direkte hos Borgerforeningens kassere.