Bliv medlem af Haderup og Omegns Borgerforening

Støt os med et medlemsskab - for sammen er vi stærkest!

Det er igen den tid på året, hvor der er mulighed for at betale kontingent til Haderup og Omegns Borgerforening.

Haderup Borgerforening arbejder med at styrke det lokale samfund bl.a. via dialog med kommunen og andre landsbyer, søge penge til projekter og planlægge og afholde arrangementer for byens borgere.

Det er vigtigt for Borgerforeningens virke og mulighed for at lave forskellige tiltag i lokalområdet, at have en god opbakning blandt lokalbefolkningen. Dette kan du gøre ved at tegne et medlemsskab samt ved at støtte op om vores forskellige arrangementer i byen.

Kontingent Haderup og Omegns Borgerforening for perioden april 2024 til april 2025:

  • Husstand: 200,- kr.
  • Enlig husstand: 100,- kr.
  • Pensionist par: 100,- kr.
  • Pensionist enlig: 50,- kr.

Du kan indbetale via mobilepay: 97198 eller via bankoverførsel på Borgerforeningens konto: Reg. nr. 5959, kontonr. 8052 997

Husk at oplyse både dit navn og adresse i bemærkningsfeltet.

Eller du kan indbetale kontingent direkte hos Borgerforeningens kassere. Lisbeth Dam Kjær på Solskrænten 5, 7540 Haderup

Indbetalinger modtages meget gerne SENEST d. 1. maj!