Haderup borgerforenings bestyrelse har konstitueret sig efteråret 2021

Efter den årlige generalforsamling er der valgt to nye medlemmer ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen har valg at konstituerer sig som følgende:

 

Formand:

Mette Jensen, mobil 2462 8742
På valg 2022

Næstformand:

Kirsten Hvolbæk
På valg 2023

Kasserer:

Lisbeth Kjær
På valg 2022

Sekretær:

Lene Sand Kristensen
På valg 2022

Bestyrelsesmedlem:

Tove Nørskov

På valg 2023

 

Suppleanter:

Turit Skovborg

Rocia Meedom Hansen