Haderup Vandværk aflyser generalforsamling d. 31/3

Haderup Vandværk A.M.B.A aflyser ordinær generalforsamling d. 31/3-20 i Haderup Kultur Center, grundet myndighedernes restriktioner som følge af COVID-19 smitterisiko.

Ny dato følger senere.

Mvh. Bestyrelsen