Uddelinger fra Fondspuljen - Efteråret 2019

Som der sidste år blev vedtaget på generalforsamling, er der uddelt penge fra tidligere års byfest via fondspuljen. 
Fondspuljen kan søges af lokale foreninger to gange årligt - se mere: 
http://haderupinfo.dk/borgerfor…/ansoegningsskema-fondspulje

I år er der uddelt penge til følgende:

Haderup cykelmotion - nyt cykeltøj. 
Haderup FS - krolfbane. 
Museums foreningen - ny dør. 
Haderup E-sport - instruktør kursus og tilskud til indkøb af computer. 
FHIF - indretning af redskabs skur. 
Haderup skytteforening - renovering og udskiftning af møbler. 
Haderup rideklub - udskiftning af ridehus bund.