Veloverstået generalforsamling

Haderup Borgerforening har netop afholdt ordinær generalforsamling.

Her til aften har der været afholdt ordinær generalforsamling i Haderup Borgerforening.

Der var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, hvoraf to modtog genvalg.

Der blev fundet to nye medlemmer til bestyrelsen.
Den nye bestyrelse kommer til at bestå af følgende personer:

  • Ingrid Kristensen - på valg 2019
  • Svend Åge Nielsen - på valg 2019
  • Steen Mortensen - på valg 2019
  • Lisbeth Dam Kjær - på valg 2020
  • Mette Jensen - på valg 2020
  • Lene Sand Kristensen - på valg 2020
  • Ninna Furbo Agerskov - på valg 2020

Bestyrelsen konstituerer sig ved først kommende bestyrelsesmøde.

Det stillede forslag vedr. prioritering af overskydende økonomi fra tidligere byfest/traktortræk blev vedtaget som indstillet.
Ligeledes blev forslag om ændring af kontingentpriser vedtaget som indstillet.

Ved evt. spørgsmål til ovenstående kan du skrive til haderupborgerforening@gmail.com eller rette henvendelse til én af bestyrelsesmedlemmerne.