God opbakning til foredrag med Thomas Kristensen

De ca. 80 fremmødte deltagere fik et beskrivende og indlevende foredrag om "Livet under himlen".

Det var en veloplagt jagerpilot, Thomas Kristensen, der her til aften leverede et velfortalt og interessant foredrag i Haderup Kultur- og Idrætscenter.

Thomas Kristensen gav et godt billede af, hvordan han kom gennem jagerpilot uddannelsen, hvilke overvejelser han havde gjort sig før, under og efter uddannelsen.

Hele foredraget var understøttet af mange billeder og en god beskrivelse (som den brede befolkning kunne forstå) af nogle af de mere tekniske detaljer,

  • Omkring cockpittet i jagerflyet og hvordan piloten navigerer
  • Omkring de forskellige bomber og hvordan de bliver styret til det rette mål

De fremmødte fik en beskrivende gennemgang af, hvorledes en hverdag fungerer, når man er udsendt på misson som jagerpilot. Hvordan de enkelte missoner planlægges, gennemføres og den efterfølgende de-briefing. Hvilke tanker og personlige refleksioner, Thomas Kristensen gjorde sig under og efter en misson.

Aftenen sluttede af med spørgsmål fra salen, og der var god spørgelyst fra de forskellige fremmødte.

Tak til alle de fremmødte - både de lokale, men også de mange "eksterne" deltager, der havde taget turen til Haderup.

Mere info om Thomas her.