Skt. Hans veloverstået

Skt. Hans og Matador - lige midt i det hele.....

Hvem kunne have forstillet sig, at Matador og Skt. Hans kunne høre sammen?

Men det kom de til i aftes, da årets båltaler Bent Clausen holdt en skøn, humoristisk og varm tale om bondelivet, landsbylivet og det at stå lige midt i det hele eller lige i midten. Hvor vi alle kunne genkende lidt i enten grisehandler Oluf Larsen, Maude Varnæs, Mads Skjern eller en af de andre karakteristisk figurer i den velkendte Matador-serie. Der blev også draget enkelte ligheder mellem Haderup og Korsbæk.

Det blev til endnu en hyggelig aften i Jens Jensens Anlæg med fællesspisning, båltale, bål, hekseafbrænding, midsommersang, kage, kaffe, legende børn, fællesskab, sammenhold og hygge.

TAK til alle jer, der mødte frem og var med til at gøre det til en hyggelig aften, på trods af lidt regnvejr.

TAK til alle der hjalp til på den ene eller anden måde, stort som småt.

Uden alle jer er det ikke muligt at skabe sammenhold, fællesskab og en landsby som Haderup lige i midten af det hele.

Med ønsket om en god sommer til jer alle!