Vel overstået generalforsamling i Haderup Borgerforening

ca. 35 personer var mødt frem til aftenens generalforsamling.

Efter aftenens ordinære generalforsamling i Haderup og Omegns Borgerforening ser sammensætning af bestyrelsen således ud efter valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter:

Bestyrelsen:

Sven Åge Nielsen - på valg 2017
Ingrid Kristensen - på valg 2017
Anne Hansen - på valg 2017
Bent Frederiksen - på valg 2018
Lisbet Dam - på valg 2018
Mette Jensen - på valg 2018
Lone Handberg - på valg 2018

Suppleanter:

Steen Mortensen
Susanne Sandgaard

Efter et temmelig travlt og aktivt år for Borgerforeningen gjorde det stort indtryk på hele bestyrelsen at få ros fra de mange fremmødte for de mange aktiviteter gennem det forløbne år. TAK for det - det betyder mere end I aner!

Tak og et smil til gengæld er noget, vi alle kan blive bedre til både at give og tage i mod.