Tillykke Haderup - I gjorde det!

Sådan lyder ordene fra Thisted Forsikring om vores netop afsluttet og indviet projekt i Anlægget.

Godt 150 mennesker mødte frem til indvielsen af vores flotte nye sti og belysning i Anlægget i dag.

Knap 300 pølser blev spist, kaffen var revet væk og de mange børn legede lystigt på den skønne legeplads. De flotte græskar-lygter, som Haderup Børnehus havde lavet pyntede flot på den nye sti og der var dannebrogs flag langs hele stien og højt til tops på Torvet. 

HURRA, det var en god dag for Haderup og for fællesskabet! 

Det var ganske overvældende mange, der havde trodset vind, vejr og efterårsferien for at komme og bakke op om vores indvielse i dag - og så selvfølgelig for at få en gratis pølse, øl, vand og kaffe og småkager. 

Formand for Haderup Borgerforening, Lone Handberg bød velkommen og rettede en stor tak til alle, der har bidraget på den ene eller anden måde til dette projekt - ikke mindst Thisted Forsikring, som økonomisk har støttet projektet med 37.500 kr (mere end 1/3 del af projektets fulde budget).

Der blev også rettet en særlig tak til 3 personer, som har ydet en ekstra stor indsats rent praktisk for at få alt arbejdet udført, og det var Bent Frederiksen, Svend Åge Nielsen og Jørgen Handberg.

Dernæst blev ordet givet videre til byrådspolitiker Dann Karlsen (V), som stod for den officielle tale og indvielse. Han roste bl.a. de mange gode initiativer, der har været i Haderup gennem det seneste års tid, som bl.a. byfest/traktortræk, bazar til fordel for julebelysning i Haderup, Outdoor fitness, ny hjemmeside til Haderup, kommende MGP fest osv. 

TAK til Thisted forsikring for sponsorat at pølsevogn og pølser mm fra Tican - det var mums!
Tak til SPAR Haderup for sponsorat af småkager og kaffe.

TAK til jer alle for en fantastisk dag! Det er fantastisk at få lov til at være formand for Haderup Borgerforening med sådan en opbakning, og jeg er meget stolt af vores by og sammenhold.

PS. Bemærk lige den flotte flyver, som Thisted Forsikring havde lavet i dagens anledning - de ligger hos SPAR, hvis nogle er interesseret.