Generalforsamling i Haderup og Omegns Borgerforeningen

Fra 06. november kl. 19:00 - Til 06. november kl. 21:00
Lokation: Haderup Kultur- og Idrætscenter

Dagsorden iflg. vedtægter

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved formanden
 3. Udvalgsformandens beretning
 4. Regnskab v. kassereren
 5. Indkommende forslag
 6. Fastsættelse af beløb til formand og kasserer til tlf.
 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 8. Valg til bestyrelsen og to suppleanter.
  2 på valg – 2 modtager ikke genvalg.
 9. Valg af revisor.

I bestyrelsen arbejder vi med en bred vifte af opgaver til gavn for borgerne i byen og for at styrke og synliggøre Haderup.

Vores opgaver kan være forskellige, lige fra planlægning af arrangementer, høring omkring busruter, til dialog med Herning Kommune. Som en del af bestyrelsen, er man selv med til forme sit arbejde. Det er sjovest at være en del af de ting man interesserer sig for.

Bestyrelsen skal bruge 2-4 nye medlemmer til denne generalforsamling, så kunne du tænke dig indflydelse på byen, har gode ideer til fremtidige projekter eller måske bare ønsker at være en del af den kommende by forskønnelse, så tøv ikke med at melde dig.

Kom endelig til generalforsamling, uanset om du ønsker at komme i bestyrelsen eller ej. Ingen bliver valgt mod deres vilje!

Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet er du velkommen til at kontakte en af os fra bestyrelsen.