Generalforsamling i Haderup Borgerforening

Fra 05. november kl. 19:30 - Til 05. november kl. 21:00
Lokation: Haderup Kultur- og Idrætscenter

Ordinær generalforsamling

Dagsorden i følge vedtægter

 1. Valg af dirrigent
 2. Beretning ved formanden
 3. Udvalgsformændenens beretning
 4. Regnskab ved kassereren
 5. Indkomne forslag
  1. Vedtægtsændring vedr. Indkaldelse til ordinær generalforsamling
 6. Fastsættelse af beløb til formand og kassere til telefon
 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 8. Valg til bestyrelsen og to suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Evt.