Generalforsamling i Haderup Kraftvarmeværk A.M.B.A

Fra 29. oktober kl. 19:30 - Til 29. oktober kl. 21:30
Lokation: Haderup Kultur- og Idrætscenter

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
    På valg er:
    Paw M. Kristensen (modtager genvalg).
    Ib Drengsgaard Nielsen (modtager ikke genvalg).
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Eventuelt.