Ordinær generalforsamling i Haderup Borgerforening

Fra 06. november kl. 19:30 - Til 06. november kl. 21:00
Lokation: Haderup Kultur- og Idrætscenter

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning ved formanden.
 3. Udvalgsformændenes beretninger.
 4. Regnskabet ved kassereren.
 5. Indkomne forslag
  1. Prioritering af overskydende penge fra tidligere byfest/traktortræk
 6. Fastsættelse af beløb til formand og kasserer til telefon.
 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 8. Valg til bestyrelsen og to suppleanter.
 9. Valg af revisor(er).
 10. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag d. 16/10-2018 på mail: haderupborgerforening@gmail.com

Der serveres kaffe med brød.