Lokalrådet

Tager sig af de mere politiske områder af borgerforeningens arbejde.

Lokalrådet er et råd nedsat under Haderup Borgerforening, da Haderup indtrådte i den nye stor-kommune Herning Kommune tilbage i 2007. Lokalrådets opgave var bl.a. at sikre Haderup fortsat indflydelse under den nye stor-kommune.

Lokalrådets opgave er i dag også meget omfattet af de opgaver, der har berøring med de forskellige forvaltninger i Herning Kommune.
Der er et tæt samarbejde mellem Haderup Borgerforening og Lokalrådet.

Formand Haderup Lokalråd: Aksel Andersen

Tlf.: 4242 2107
Mail: fam.icaa@gmail.com

Øvrige medlemmer af lokalrådet:

  • Mogens Petersen (Tjørnevej)
  • Bent Mortensen (Skovvænget)
  • Leif Nyholm (Falkevej)
  • Ralf Roelsgaard (Nørregade)
  • Turit Skovborg (Skovvænget)
  • Repræsentanter fra Borgerforenings bestyrelse.

Lokalrådet er sammensat af frivillige samt repræsentation fra Haderup Borgerforening´s bestyrelse, som har min. én garanteret plads i Lokalrådet (jf. vedtægter for Haderup Borgerforening).

Alle kan blive medlem af Lokalrådet, hvis de ønsker det - tag kontakt til formanden, hvis du er interesseret. Dog vil det være naturligt med et max. antal medlemmer af hensyn til rådets mulighed for mest optimale arbejdsbetingelser.