Kort om dagens møde med Vejdirketoratet vedr. Omfartsvejen

Haderup Borgerforening har i dag afholdt møde med Vejdirektoratet omkring den kommende Omfartsvej rundt om Haderup.

Et godt og dialogbaseret orienteringsmøde er netop afholdt her i eftermiddag mellem Haderup Borgerforening m.f.l. og Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet havde taget initiativet til mødet og Borgerforeningen havde desuden inviteret repræsentanter fra Lokalrådet, Skolebestyrelsen og projektleder fra Herning Kommune med til mødet.
Til mødet mødet var det dog kun Borgerforening og Lokalrådet, der var repræsenteret.

Formålet med mødet var en orientering om, hvor langt projektet pt er., samt en præsentation af hvorledes Vejdirektoratet ser på linjeføringen af den kommende Omfartsvej.

Der kan ikke meldes noget helt konkret nagelfast ud fra mødet, da det er ekspropriations kommisionen, der tager den endelig beslutning om, hvorledes linjeføring mm. skal være.
Men vi fornemmede, at Vejdirektoratet ser rigtig positivt på bl.a. vores bemærkninger, der har været i forhold til at sikre de bløde trafikanter, som skal krydse omfartsvejen. Som vi kunne forstå havde Herning Kommune også gjort et stykke arbejde for at hjælpe dette på vej.

Mødet var generelt præget af en gensidig respekt og Vejdirektoratet var imødekommende og lyttende til vores kommentarer, men Vejdirektoratet er underlagt en anlægslov og et budget, som de skal holde sig indenfor og det giver et naturligt behov for proritering i nogle spørgsmål.

Der vil blive indkaldt til møde d. 5. oktober vedr. linjebesigtigelse, hvor alle lodsejere vil blive indbudt, men øvrige interesserede er også velkommen.