Møde 21. august med Vejdirektoraktet

Møde inde endelig linjebesigtigelse

Orienterende møde med Vejdirektoratet

Haderup Borgerforening er inviteret til et møde med Vejdirektoratet mandag d. 21. august.
Mødet fungerer som et formøde inden den endelig linjebesigtigelse til efteråret, hvor Vejdirektoratets arbejde vil blive præsenteret for ekspropriationskommissionen, som herefter godkender projektets udformning.