Den hjælpende hånd

Yngre pensionister hjælper ældre pensionister.
Mobil nr. 2122 6529

For at skabe en vis tryghed hos de ældste pensionister, er der dannet en gruppe af yngre frivillige pensionister, der kan tilkaldes til at hjælpe med akut opståede småproblemer.

Gruppen påtager sig kun opgaver, der ikke udføres af andre som lønnet arbejde. Og man påtager sig heller ikke tilbagevendende opgaver som at slå græsplæne en gang om ugen eller at hente ugeblad hos købmanden hver tirsdag. 

Altså, man må ikke lave aftaler om fremtidige opgaver. Der arbejdes kun inden for byskiltet.

Opgaverne kunne f.eks. være:
• Komme og lukke et vindue, der binder
• Hente medicin hos købmanden
• Åbne en dåse eller et glas
• Finde fjernbetjeningen, der er faldet ind under sofaen
• Strø salt uden for døren
• Plus et utal af andre småting, der er vanskelige for en ældre medborger.

TLF. NUMMERET ER: 21 22 65 29

Tovholder på projektet ”Den hjælpende Hånd” er Jørgen Nydam