"Fondspuljen" - tilskud til lokale foreningers projekter

På Generalforsamling d. 6. november 2018 blev det vedtaget, at 150.000 kr. fra tidligere års byfest skulle henstilles på en særlig konto, hvorfra der to gange årligt kan søges økonomisk tilskud til et projekt i en lokal forening.

Formål: Alle foreninger i Haderup og Omegn kan søge støtte fra kontoen til et projekt i deres egen forening.

Der skal foreligge en ansøgning (se ansøgningsskema her) før der evt. kan tilkendegives helt eller delvist økonomisk støtte. Der kan ansøges 2 gange årligt.

Ansøgningsfrist 15/3 og 15/9 hvert år - Bestyrelsen har herefter 1 måned til at give svar.

Ansøgningen fremsendes til formand Lene Sand Kristensen på mail: Lenesandkristensen@hotmail.com

Det er den til enhver tid siddende bestyrelse, der ved simpel flertalsafstemning, beslutter hvilke projekter der kan ydes støtte til og evt. beløb.

Bestyrelsen er forpligtiget til via Facebook gruppe og hjemmeside at offentliggøre hvilke projekter de støtter ved hver ansøgnings-runde.

Evt. overskud fra kommende byfester kan/vil blive overført til kontoen.